Ul. Maršala Tita bb, 84310 Rožaje - Crna Gora

Stranica gdje se objavljuju dokumenta vezana za Javne nabavke

2020

 

2019

Ugovor o pružanju usluga tehničke podrške za Međunarodni festival dječije pjesme Zlatna pahulja 2019 (objavljeno 20.02.2019.)

Ugovor za isporuku potrošne robe sa MEMIDŽ DOO Rožaje(objavljeno: 18.02.2019.)

Ugovor za usluge štampanja i isporuku za 2019. godinu sa DOO “BERK ALI” Rožaje (objavljeno:18.02.2019.)

Ugovor o pružanju usluga smještaja za Festival Zlatna pahulja 2019 sa DOO “ALDI” Rožaje(objavljeno:18.02.2019.)

Ugovor o pružanju usluga ishrane za učesnike Festivala “Zlatna pahulja” 2019 sa DOO “ALDI” Rožaje (objavljeno: 18. 02. 2019.)

2018

Pravilnik za postupanje JU Centar za kulturu Rožaje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za potrošnu robu (objavljeno 12.02.2018.)

Ugovor sa DOO Memidž Rožaje za potrošne robe (objavljeno 12.02.2018.)

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za usluge tehničke podrške Festivala “Zlatna pahulja” 2018 (objavljeno 16.02.2018.)

Ugovor sa TAKT produkcijom Podgorica za pružanje usluga tehničke podrške Festivala “Zlatna pahulja” 2018 (objavljeno 16.02.2018.)

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za hotelske usluge smještaja za Festival “Zlatna pahulja” 2018 (objavljeno 19. 02. 2018. )

Ugovor o pružanju usluga smještaja za Festival Zlatna pahulja 2018 sa DOO “ALDI” Rožaje (objavljeno 19. 02. 2018. )

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za usluge ishrane za goste Festivala “Zlatna pahulja” 2018 (objavljeno 19. 02. 2018. )

Ugovor o pružanju usluga ishrane za učesnike Festivala “Zlatna pahulja” 2018 sa DOO “ALDI” Rožaje (objavljeno 19. 02. 2018. )

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za štampanje i isporuku

Ugovor za usluge štampanje i isporuku za 2018. godinu sa DOO “BERK ALI” Rožaje

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za gorivo

Ugovor sa JUGOPETROL DOO za snabdijevanje derivatima nafte