Ul. Maršala Tita bb, 84310 Rožaje - Crna Gora

Javna ustanova Centar za kulturu Rožaje formirana je 1991. godine Odlukom Skupštine Opštine Rožaje. Prije toga poslovi kulture organizovali su se u okviru Narodnog univerziteta.

Djelatnosti Centra su od posebnog društvenog interesa i obuhvataju:
 • Organizovanje i unapređivanje kulturno – umjetničkih djelatnosti i kulturnog života u opštini
 • Organizovanje i priređivanje kulturno – umjetničkih nastupa pozorišnih predstava, muzičkih nastupa, književnih večeri i likovnih izložbi
 • Organizovanje festivala i manifestacija opštinskog, državnog i međunarodnog značaja, kulturno obrazovnog karaktera
 • Organizovanje prigodnih programa povodom obilježavanja značajnih državnih praznika, jubileja i sl.
 • Organizovanje predavanja, seminara i kurseva vezanih za osnovne djelatnosti Centra
 • Unapređivanje amaterskog kulturno – umjetničkog stvaralaštva
 • Redovno prikazivanje filmova
 • Saradnja sa drugim institucijama i organizacijama iz oblasti kulture
 • Druge poslove koje osnivač stavi u nadležnost Centra;
Manifestacije koje organizuje Centar za kulturu: 
 • Međunarodni festival dječije pjesme “Zlatna pahulja”
 • Rožajsko kulturno ljeto
 • Dani dijaspore
 • Septembarski dani kulture
 • Književni susreti “Miroslav Đurović”
 • Likovni salon Likovnog kluba “Kula”
Izdavačka djelatnost: 
 • Časopis Rožajski zbornik
 • Knjige i publikacije

Plesna grupa “Pahulje” – osnivanje plesne grupe vezuje se za početak održavanja Međunarodnog festivala dječije pjesme “Zlatna pahulja”. U okviru plesne grupe aktivno je sedamdesetak djece. Na repertoaru imaju moderne plesove.

Od prošle godine u našem gradu počela je sa radom i muzička škola koja djeluje kao istureno odjeljenje Niže muzičke škole iz Bijelog Polja, a mladi iz Rožaja mogu naučiti klavir, harmoniku i gitaru.